GoavkejohkaFormålet med prosjektet var dokumentasjon og formidling av samiske stedsnavn i Kvalsund kommune. Det ble tatt utgangspunkt i en del tidligere arbeider, i tillegg til at det ble gjort noen nye intervju. 

 

Stedsnavna er formidlet på nettstedet Meron.

Prosjektet er finansiert av Sametinget. 

 

På bildet: Goavkejohka/Kokelva i Jáhkovuonna/Revsbotn.