Digital formidling av lokal fjordkunnskap og stedsnavn i sjøsamiske områder

laptop-work--computer 19-113048Bruk av lokal økologisk kunnskap (LØK) som en form for erfaringsbasert kunnskap i kunnskapsgrunnlaget for offentlige beslutninger om naturmangfoldet (jf. naturmangfoldloven § 8) forutsetter formidling av slik kunnskap. Nettstedet Meron.no som er under utvikling ved Sjøsamisk kompetansesenter, er et tiltak i den sammenheng. Nettstedet formidler også stedsnavn og kunnskap om navn og steder. Gjennom dette prosjektet tar vi sikte på å videreføre og utvide dette arbeidet til flere geografiske områder, og å bidra til videreutvikling av andre digitale formidlingsmåter. 

Les mer …

Stedsnavn og fiskemeder i Porsanger, Revsbotn og Nordreisa

nillageadgi4

Sjøsamisk kompetansesenter har arbeidet med stedsnavn siden etableringen i 2003, og i de seinere år har det vært lagt vekt på etablering av en digital plattform (Meron.no) for formidling av lokal kunnskap om landskap (inkludert stedsnavn), fjordøkologi og samisk naturbruk. Senteret ønsker nå å styrke innsats og opparbeidet kompetanse innenfor de tre nevnte emnene, og prosjektet om stedsnavn og fiskemeder i tre fjordområder er et ledd i dette arbeidet, som ble avsluttet i 2016. Navn og meder er registrert på nettstedet Meron.no

Les mer …

Sjøsamisk terminologi i Porsanger og Revsbotn

Fra Kokelv fiskehøtter

Samisk språk i kyst- og fjordstrøk står i fare for å forsvinne. Mange gamle ord blir borte, og sammen med dem mye kunnskap. At det i dag brukes en del norske ord er en følge av både den tidligere fornorskningspolitikken og dagens flerspråklighetshverdag. Dessuten forsvinner en del gamle ord som en følge av store endringer innenfor tradisjonell næringstilpasning og annen naturbruk. 

Les mer …

Samiske stedsnavn i Kvalsund

GoavkejohkaFormålet med prosjektet var dokumentasjon og formidling av samiske stedsnavn i Kvalsund kommune. Det ble tatt utgangspunkt i en del tidligere arbeider, i tillegg til at det ble gjort noen nye intervju. 

Les mer …