Videreutvikling av arbeid med lokal/tradisjonell kunnskap

Sirkka paa kaiaSom kjent er det både på internasjonalt og nasjonalt nivå etablert flere overordnede rettslige prinsipper som har direkte relevans for areal- og ressursforvaltning i samiske områder. Det gjelder blant annet bestemmelser om tradisjonell kunnskap, og fokus på lokale ressursbrukeres medvirkning i ressursforvaltning. Det er nødvendig å styrke arbeidet med dokumentasjon og formidling av tradisjonell kunnskap på lokalt nivå, og også med lokal kapasitetsbygging. 

Les mer …

Dokumentasjon og formidling av evakueringsminner

JS48Q6JJpLY4hziAF1BBDg51abAdPQd0gZJwAAAkyTDQFinnmark og Nord-Troms ble så og si jevnet med jorda da de tyske okkupasjonstroppene trakk seg tilbake under annen verdenskrig. Mesteparten av befolkningen fra disse områdene ble tvangsevakuert sørover. Sjøsamisk kompetansesenter ønsker med dette prosjektet å dokumentere og formidle personlige erfaringer fra 2. verdenskrig, nærmere bestemt evakueringsminner fra noen områder i Finnmark og Nord-Troms, og fra noen av stedene der de evakuerte bodde til 1945 eller -46.

Les mer …

Lokale fiskarlagsprotokoller og sjøsamisk fiskerihistorie

book club clip art 205622Protokoller og korrespondanse fra lokale fiskarlag er viktige kilder til nyere fiskerihistorie i samiske bosetningsområder i kyst- og fjordstrøk. Sjøsamisk kompetansesenter, i samarbeid med Samisk arkiv i Kautokeino, ønsker å bidra til at slike protokoller blir tatt vare på og synliggjort på internett. Pr. i dag er dokumenter fra Billefjord fiskarlag og Kokelv fiskarlag systematisert og registrert i ASTA (et informasjonsystem for arkivbeskrivelse og -gjenfinning).

Les mer …

Offishandmen - internasjonal fiskerifilm

Of fish and men V10-1Sjøsamisk kompetansesenter i Porsanger ble i 2013 kontaktet av et team med unge filmfolk med tilhold i Sveits, som ønsker å lage en dokumentarfilm om småskala fiskerier tre steder i verden, og blant annet i samiske områder i Norge.

Les mer …