Sjøsamisk kompetansesenter

Senteret ble etablert i 2003 i Indre Billefjord i Porsanger. Formålet med senteret er å ta vare på, videreutvikle og formidle samisk språk og kultur i sjøsamiske områder.

 

meronlogoutenundertekst test2

Meron - nettsted med database for presentasjon av stedsnavn, lokal/tradisjonell kunnskap om landskap (på sjø og land), naturbruk og samisk sjøterminologi.