Roald i båten med signatur

 

 

 

Sjøsamisk kompetansesenter


Senteret ble etablert i 2003 i Indre Billefjord i Porsanger. Formålet er å ivareta, styrke og formidle samisk språk og kultur i sjøsamiske områder.

Aktuelt 2018

Høst-vinter
27.november: Tirsdagstema: Avslutning av prosjekt om samisk båt-terminologi. Hva fant vi? 
10. november: 
Livshistorier om hverdagsliv, lokal kunnskap og identitet i tre generasjoner. Presentasjon fra et forskningsprosjekt under arbeid
17. oktober: Møte mellom forsker fra NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) og fiskere fra Porsanger

Vår-sommer
26. juni: Tirsdagstema: Ærfugl på Vega og i Porsanger
22. juni: Noaidens arv – Johan Martin Kaaven (1835-1918)
19. juni: Kurs i garnbøting 
18.-27. juni: Besøk av forsker med kunnskapsoverføring i kystsamfunn som tema
16.juni: Samisk kulturgrunnlag og industriutvikling i Porsangerfjorden