Roald i båten med signatur

 

 

 

Sjøsamisk kompetansesenter


Senteret ble etablert i 2003 i Indre Billefjord i Porsanger. Formålet er å ivareta, styrke og formidle samisk språk og kultur i sjøsamiske områder.

Arrangement vår-sommer 2018

26. juni:  Tirsdagstema: Ærfugl på Vega og i Porsanger

22. juni: Noaidens arv – Johan Martin Kaaven (1835-1918)

19. juni: Kurs i garnbøting 

18.-27. juni:  Besøk av forsker med kunnskapsoverføring i kystsamfunn som tema

16.juni:  Samisk kulturgrunnlag og industriutvikling i Porsangerfjorden